(Updated 2 december 2023, English below)

Deze pagina is geïnspireerd door Derek Sivers en beantwoordt een heel eenvoudige vraag:

Waar ben ik nu mee bezig?

Er zijn verschillende gebieden in mijn leven die mijn aandacht hebben.

Privé/familie

 • De maand begon met een succesvolle filmvoorstelling van We Are as Gods. Wat was dat leuk om te doen!
 • Ik heb behoorlijk wat vrije dagen die ik op moest maken. Dat heb ik ook echt gedaan deze maand. In totaal ben ik zo’n 9 dagen vrij geweest en dat was heerlijk. Ik heb echt even de rust hervonden die ik zo nodig heb.
 • Helaas is het deze maand ook in mijn rug geschoten. Dat betekent dat ik me moeilijk kon bewegen, veel rust moest nemen en langzaam weer revalideren.
 • We maken ons langzaam klaar voor een feestelijke decembermaand. We kijken naar kerstversiering en verlangen stiekem naar een sneeuwvakantie in Zweden…

Werk

 • We hebben met Studio veel fotoshoots en interviews die we uitwerken. Daarbij had ik behoorlijk wat vrije dagen, dus de planning was deze maand een uitdaging.
 • Tegelijk ben ik bezig om vooruit te kijken met het team. Waar willen ze naar groeien en wat kan ik doen om ze daar bij te helpen?
 • Begin november hadden we een hele leuke familiedag op Kaliber. Tof om zoveel familie van collega’s bij elkaar te zien.

Hobby

 • Ik ben met mijn blog overgestapt van WordPress naar micro.blog. En dat bevalt me prima.
 • Ik kijk meer Youtube video’s over scratch building dan dat ik er écht iets mee doe. Ik lijk er nog te weinig tijd voor te willen maken.
 • Gestart in het boek De diepst verborgen herinnering van de mens van Mohamed Mbougar Sarr. Het boek kent een pakkende start en ik ben benieuwd naar het vervolg!
 • Ik lees veel uit mijn feedreader en sla veel quotes en artikelen op.
 • Een fraaie Belgische artieste die ik deze maand ontdekte: Mayorga. Luister zelf het wonderschone Weekend Lover

Deze pagina is onderdeel van de ’now page’ movement.


English version

This page was inspired by Derek Sivers and answers a very simple question:

What am I working on right now?

There are several areas of my life that have my attention.

Personal/Family

 • The month began with a successful film screening of We Are as Gods. What a great event, I am so happy to have done this.
 • I have quite a few days off that I needed to use up. I actually did that this month. In total, I took about 9 days off and it was wonderful. I really regained the rest I so needed for a while.
 • Unfortunately, i also got severe lower back pains this month. That meant I had a hard time moving around, had to take a lot of rest and slowly rehab again.
 • We are slowly getting ready for a festive December month. We are looking at Christmas decorations and secretly longing for a snow vacation in Sweden….

Work

 • We have a lot of photo shoots and interviews to work on with Studio. With that, I had quite a few days off, so scheduling was a challenge this month.
 • At the same time, I’m busy looking ahead with the team. Where do they want to grow and what can I do to help them do that?
 • In early November, we had a really fun family day at Kaliber. Cool to see so many family of colleagues together.

Hobby

 • I switched my blog from WordPress to micro.blog. And I like it just fine!
 • I watch more Youtube videos about Scratch Building than actually building anything. I still don’t seem to want to make enough time for it.
 • Started the book The deepest hidden memory of man by Mohamed Mbougar Sarr. The book has a gripping start and I am looking forward to the rest of the book!
 • I read a lot from my feedreader and save a lot of quotes and articles.
 • A fine Belgian artist I discovered this month: Mayorga. Listen to the wonderfully beautiful Weekend Lover yourself.

This page is part of the ’now page’ movement.